Synchroon Woonfonds versterkt stedelijke woongebieden door de langjarige verhuur van betaalbare woningen voor een brede doelgroep. Zo maken we wonen in de stad weer toegankelijk voor iedereen.
Synchroon Woonfonds | Wonen voor iedereen

Privacy verklaring

Wij respecteren jouw privacy

Synchroon Woonfonds respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Onze website www.synchroonwoonfonds.nl biedt de mogelijkheid tot interactie. Zo kan jij je gegevens achterlaten, waarna wij contact met je opnemen. De gegevens die je hierbij verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan jouw verzoek te voldoen en niet voor andere doeleinden. Je gegevens zullen niet zonder jouw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van je verzoek.

Hoe beschermen we uw persoonlijke informatie?

We nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen en we beschermen uw persoonsgegevens tegen ongewild verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en ongewilde of ongeoorloofde vernietiging, een en ander conform de toepasselijke wet – en regelgeving.
Uw rechten m.b.t. de bescherming van uw persoonlijke informatie
Op grond van de toepasselijke wet – en regelgeving hebt u het recht:

 • op informatie en inzage van uw persoonsgegevens;
 • op verbetering van uw persoonsgegevens;
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
 • op beperking van de verwerking;
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (‘het recht op verzet’);
 • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere (verwerkers)verantwoordelijke (te doen) overdragen.
 • Voor meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder u deze rechten kunt uitoefenen, in het bijzonder uw recht op verzet, klik hier.

  Indien u gebruik wenst te maken van (één van uw) hiervoor genoemde rechten, verzoeken wij u het formulier ‘verzoek rechten van betrokkenen’, volledig in te vullen en te verzenden naar privacy@tbi.nl .

  U kunt het volledige Privacy Statement van SYNCHROON hier lezen.

  Tot slot hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. dat u kunt bereiken door hier te klikken.

  Ben je opzoek naar een huurwoning? Meld je aan op huisopzuid.nl
  Wil jij meer te weten komen over het Synchroon Woonfonds? Wij komen graag in contact met samenwerkingspartners! Laat hieronder jouw gegevens achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!